Homepage Zorgplein Oss

Logo
18-11-2014
Er gaat de komende tijd veel veranderen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Vandaar dat we in onze huis-aan-huis krant Oss Actueel van 12 november 2014 een speciale uitgave hebben gemaakt over deze veranderingen. Dus wil je alles weten over de Participatiewet, hulp in het huishouden, sociale wijkteams, de veranderingen in de bijstand en nog veel meer? Lees dan snel verder.
11-11-2014
Door veranderingen in de bijstand en veranderingen in landelijke regelingen gaan minima minder geld krijgen vanaf 2015. Vooral voor zorgkosten. Om minima tegemoet te komen, breidt gemeente Oss haar minimabeleid uit.
11-11-2014
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verandert. De gemeente krijgt in 2015 extra Wmo taken. Op deze website staat informatie over de veranderingen voor de inwoners van Oss.
13-11-2014
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet. Hierbij horen jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, jeugd-GGz en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking. We noemen dit ‘Jeugdhulp nieuwe stijl’. Het begint bij eerder opmerken en sneller aanpakken van problemen. Jeugdhulp nieuwe stijl kijkt vooral wat mensen zelf kunnen met steun van hun omgeving.
30-10-2014
Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 een uitkering ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, krijgt met de veranderingen te maken. Het voorstel dat het college van B&W nu behandelt, gaat de inspraak in.
21-05-2014
Huishoudelijke hulp is ondersteuning die bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hoort. De hulp in het huishouden verandert in 2015.
10-03-2014
Vanaf 1 april 2014 kunt u alleen met een afspraak terecht aan onze balies. U maakt een afspraak en hoeft bij uw bezoek aan het gemeentehuis niet te wachten. U weet wat u moet meenemen en onze medewerker weet precies waarvoor u komt. Zo kunnen wij u sneller en beter van dienst zijn.

HEEFT U EEN VRAAG?

Heeft u een vraag over wonen, zorg, geld, werk, vervoer en actief zijn? MijnVraag helpt bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw situatie.
Contactgegevens

Telefoonnummer
14 0412

Bereikbaar
08.30 - 17.00

Bezoekadres afspraak
Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss

Postadres
Postbus 5, 5340 BA Oss

E-mail zorgplein@oss.nl

Ingang Zorgplein