Homepage Zorgplein Oss

Logo
28-04-2015
Het openbaar vervoer in de gemeente Oss is veranderd. Inwoners van het buitengebied en de kleine kernen kunnen minder gebruik maken van het openbaar vervoer. Er rijden wijkbussen in Oss in plaats van stadsbussen. Om alle mogelijkheden van vervoer op 1 plek overzichtelijk te presenteren is er nu een nieuwe website.
18-11-2014
Er is veel veranderd in de zorg sinds 1 januari 2015. De AWBZ bestaat niet meer. De landelijke overheid regelt alleen nog de zwaarste, langdurige zorg voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen. De lichtere zorg en ondersteuning bij mensen thuis is een taak geworden van gemeenten en zorgverzekeraars. In onze huis-aan-huis krant Oss Actueel van 12 november 2014 stond een speciale uitgave over de veranderingen in de gemeente Oss.
23-02-2015
Door veranderingen in de bijstand en veranderingen in landelijke regelingen gaan minima minder geld krijgen vanaf 2015. Vooral voor zorgkosten. Om minima tegemoet te komen, breidt gemeente Oss haar minimabeleid uit.
23-02-2015
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verandert. De gemeente krijgt in 2015 extra Wmo taken. Op deze website staat informatie over de veranderingen voor de inwoners van Oss.
04-03-2015
Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. Wat houdt deze verandering in?

HEEFT U EEN VRAAG?

Heeft u een vraag over wonen, zorg, geld, werk, vervoer en actief zijn? MijnVraag helpt bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw situatie.
Contactgegevens

Telefoonnummer
14 0412

Bereikbaar
08.30 - 17.00

Bezoekadres afspraak
Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss

Postadres
Postbus 5, 5340 BA Oss

E-mail zorgplein@oss.nl

Ingang Zorgplein